Microsoft Excel 
Grundkursus 

 

dot red  Forudsætninger: Kendskab til en PC.
dot red  Niveau 1.: Grundkursus.
dot red  Software: ms  Excel 2010, 2013 og 2016.
dot red  Varighed 1 eller 2 dage

 

Hvem er Excel kurset for?

Kurset er for dig, som ønsker at starte helt fra bunden med Excel. 


For at få mest ud af kurset:

Du behøver ikke nogen tidligere erfaring med at bruge regneark, men du skal være rimelig sikker i almindelighed computer anvendelse, og ønske at lære at bruge de daglige funktioner i Excel.


Kurset kan f.eks. indeholde
nogle af disse emner:


dot red  Introduktion til Excel

 • Find rundt i programmet.
 • Forstå celle henvisninger.


dot red  
Basis Excel 

 • Indtast data i et regneark.
 • Rediger og slet data.
 • Kolonner og rækker. .


dot red  
Flyt og kopier data

 • Brug ikoner.
 • Brug musen.

dot red  Formater celler

 • Celle formatering.
 • Numerisk formatering.
 • Formatpensel.

dot red  Projektmapper
og regneark

 • Opret en projektmappe.
 • Indsæt, omdøb, slet
  og kopier et regneark. 
 ...

dot red  AutoFyld

 • Hurtigt kopiering-
 • Indtast automatisk
  sekventielle data.

dot red  Excel formler

 • Indtast en Excel formel.
 • Grundlæggende regnefunktioner-

dot red  Basis Excel funktioner

 • SUM, MIN, MAX, MIDDEL,

 

dot red  Udskrivning

 • Udskriv projektmappen.
 • Ændre margener og papirformat
 • Sidehoved og sidefod
 • Skaler siden for at passe til A4
 • Sidelayout visning

dot red  Simple diagrammer

 • Indsæt et simpelt diagram.
 • Ændre et diagram.