Microsoft Excel kursus
Falske begyndere

dot red  Niveau 2: Du har lidt kendskab til Excel
dot red  Software: ms Excel 2013 og 2016
dot red  Varighed 1 eller 2 dage

 

Hvem er Excel kurset for?

Du er selvlært og har brugt programmet lidt. Måske har du 'arvet' nogle Excel filer, som du skal arbejde videre med, og finder det svært at overse, hvad man kan rette i, og hvad der ikke må ændres. 

Du vil lære at arbejde med Excels formler til at manipulere både tal og tekst, og du vil måske også gerne vide,hvordan du opretter diagrammer, så du kan bruge dem til at informere dine kunder og kollegaer. 

.

For at få mest ud af kurset:

Du skal have kendskab til Excel på niveau 1. Du kan åbne og lukke en projektmappe. Indtaste data, kopiere, slette, markere og flytte tal, og har kendskab til grundlæggende formatering i Excel.

 

Kurset kan f.eks. indeholde
nogle af disse emner:

dot red  Excel formler

 • Indtast en formel.
 • Ret og kopier en formel.
 • Formler på tværs af ark

dot red  Excel funktioner

 • SUM, MIN, MAX, MIDDEL
 • TÆL og i dag funktioner.

dot red  Absolutte referencer

   • Relativ og absolut reference.
   • Formel med absolutte referencer.

dot red  Sortering og filtrering

    • Sorter alfabetisk eller numerisk.
    • Brugerdefineret Sortering..
    • Filter data.

dot red  Tabeller i Excel

   • Formater store mængder data.
   • Gør data mere læsbart.
   • Tabelformat til at analysere data.

dot red  Arranger vinduer

 • Frys vinduer.
...... 

dot red  Indsæt speciel

 • Hurtig ombytning af rækker og kolonner.
 • Link til celler i andre ark.
 • Indsæt værdi fra en celle og fjern formlen.

dot red  Udskrivning

 • Sidelayout visning.
 • Overskrifter gentaget på nye sider.
 • Sidehoved og sidefod.
 • Indsæt sideskift.
 • Tilpas udskrift.

dot red  Opret diagrammer

 • Indsæt og rediger et diagram.
 • Arbejd med forskellige diagrammer.
 • Hurtig analyse til at oprette diagrammer.

dot red  Indsæt sparklines

 • Vis udvikling eller tendens med sparklines.


dot red  Betinget formatering

 • Analyser data med betinget formatering.
 • Opret din egen betinget formatering.